fbpx

Agnieszka Rajs-Glazar

abaterapeutka baner

Ekspert w terapii dzieci w spektrum autyzmu

Pracuję z dziećmi w spektrum autyzmu przeszło 30 lat i wiem, jak nauczyć je mówić i komunikować się, samodzielnie funkcjonować, bawić się z kolegami oraz dbać o własne potrzeby. Radzą się mnie rodzice, terapeuci i nauczyciele, jak nawiązywać pełne wsparcia i szacunku relacje z dziećmi w spektrum autyzmu.

Współautorka bestsellera ŁATWE CZYTANIE

ŁATWE CZYTANIE to nowatorska pomoc do nauki czytania dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od pierwszego wydania sprzedała się już w 4000 egzemplarzy. Dzięki ŁATWEMU CZYTANIU dzieci w spektrum autyzmu uczą się czytać szybko, łatwo i z przyjemnością.

Autorka programu MARCHEWKOWE POLE​

Program MARCHEWKOWE POLE to efektywny model wsparcia dziecka i jego rodziny w terapii wybiórczości pokarmowej. Program pomógł już setkom dzieci w spektrum autyzmu zmienić nawyki żywieniowe.

Agnieszka Rajs Glazar o mnie
Agnieszka Rajs Glazar o mnie2

Nauczyciel

Pracuję zawodowo od 1992 roku, jestem nauczycielem dyplomowanym. Moją pasją jest praca z małymi dziećmi, ponieważ uważam, że najważniejszy dla dziecka jest DOBRY START, a ja lubię inwestować swoje siły tam, gdzie są największe potrzeby.

Trener

Od 2004 roku prowadzę szkolenia i warsztaty dla osób pracujących z dziećmi w spektrum autyzmu. Uczę dostrzegać w podopiecznym w spektrum przede wszystkim małe dziecko. Stawiam na sprawdzone i naukowo udowodnione metody terapeutyczne i taka wiedzę przekazuję moim kursantom.

Mentor

Wspieram ambitnych nauczycieli i terapeutów, którzy poszukują nowatorskich rozwiązań dla swoich podopiecznych podczas indywidualnych spotkań mentorskich oraz warsztatów grupowych.

Doświadczenie

Jestem CERTYFIKOWANYM ANALITYKIEM ZACHOWANIA (CAZ), nauczycielem dyplomowanym, pracuję zawodowo od 1992 roku z osobami niepełnosprawnymi, głównie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam studia z pedagogiki specjalnej (1998), podyplomowe studia z logopedii (2000), podyplomowe studia – Stosowana Analiza Zachowania (2008), podyplomowe studia Zarządzanie Oświatą – Menadżer w oświacie (2016).

W 2004 r.  roku ukończyłam 3 letnie szkolenie superwizyjne prowadzone przez Annę Budzińską i Iwonę Sominkę – Ruta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku – pierwszej w Polsce placówce behawioralnej (łącznie ok. 200 godzin szkolenia).

W 2006 odbyłam 3 miesięczny praktyczny staż terapeutyczny w Princeton Child Development Institute w Princeton w New Jersey (USA)  w zakresie prowadzenia wczesnej interwencji behawioralnej.

W 2001 r. współzakładałam Grupę Wczesnej Interwencji Behawioralnej – pierwszą w Polsce południowej placówkę behawioralną  – obecnie Filię nr 1 SOSW nr 4 w Krakowie, gdzie pracuję jako terapeuta i superwizor.

Na potrzeby funkcjonowania Grupy Wczesnej Interwencji Behawioralnej stworzyłam  Autorski Program Nauczania dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „Małe Kroki”, który stanowił podstawę do tworzenia indywidualnych programów dla dzieci uczęszczających do grupy.

W 2002 r. uczestniczyłam w tworzeniu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (2002), gdzie byłam najpierw członkiem Zarządu, następnie wiceprezesem. W ramach działań PSTB prowadziłam konsultacje terapeutyczno – diagnostyczne dla rodzin z całej południowej Polski.

W latach 2008 – 2012 współorganizowałam 5 letni cykl Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog”, w których corocznie uczestniczyło przeszło 300 osób.  Byłam założycielem i kierownikiem Gabinetu Logopedycznego działającego przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. Jako członek zespołu szkoleniowego PSTB współorganizowałam i brałam czynny udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.

W 2013 r. założyłam Fundację Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju OD POCZĄTKU, gdzie od początku istnienia do 2019 r. pełniłam społeczną funkcję Prezesa Zarządu.

Od roku 2002 współpracowałam jako superwizor behawioralny z kilkunastoma placówkami zajmującymi się terapią osób z autyzmem m.in. KTA Oddział w Krakowie, ośrodkiem RADOŚĆ ŻYCIA w Sandomierzu, ORETW w Kielcach, poradnią SCOLAR w Warszawie, przedszkolem DOBRY START w Warszawie, Szkołą nr 41 w Zabrzu, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Rzeszowie, Przedszkolem MOTYLEK  w Krośnie.

Misja i wizja

Pracuję jako terapeuta i superwizor w przedszkolu dla dzieci z ASD w Krakowie na os. Zielonym 28. Jest to pierwsza w Polsce południowej placówka terapii behawioralnej, którą warto poznać, a nawet odwiedzić i  zobaczyć świetną pracę zespołu terapeutów.

Szkolę we własnym CENTRUM SZKOLEŃ BEHAWIORALNYCH prowadząc kursy zamknięte, warsztaty, szkoleniowe spotkania dla rad pedagogicznych.

DORADZAM i wspieram terapeutów w kilku placówkach oferujących terapię i edukację dzieciom z ASD m.in. w Punkcie Terapeutyczno – Szkoleniowym DROGA w Szałszy, przedszkolu specjalnym Akademia Małego Człowieka w Szałszy, Ośrodku Diagnostyczno – Terapeutycznym POZYTYWKA w Zabrzu, Przedszkolu NIEZAPOMINAJKA przy PSONI Koło w Rzeszowie.

TWORZĘ pomoce edukacyjne do wykorzystania przez terapeutów w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych oraz przez rodziców w domach rodzinnych. Jedną z nich jest lubiany ze względu na funkcjonalność zestaw pomocy do nauki czytania ŁATWE CZYTANIE. 

 

Scroll to Top